वास्तुशास्त्रान्तर्गत पाकशालाविधानम्

vastushastrantargat pakshalavidhanam  

Anshika
Views : 3084 | October 2016

pakshala bhavanasya shodashakaksheshu ekmbhinnamaghgan vartate. yan vihay manushyajivanasya gatiah avru(a bhavishyati. pakshalayan nirmitbhojnan sharirikan mansika×ch svasthyan rakshati. ayurvedasya bhavaprakashagranthe manushyasya chaturvidhsvabhavikechchanan varnanan prapyate, tatra bubhuksha manushyasya prathamasvabhavikechcha acharyen kathita.

2 dhrmarthakammokshachaturvidhpurusharthapraptiah manushyasya jivanasya lakshyan vartate, uttamasvasthya×ch purusharthachatushtayapraptau sahaõyan karoti, uttamasvasthyamida×ch pakshalayan nirmitshu(shattifarvakbhojnenaiv praptun shakyate. at ev yasmin kasmin api grihasthau pakshalayaah mahattvamtivadhkin vartate. pakshalayaah bhavanasya uchitasthane ayojnmuprottafottamasvas thyadipflan praptumpriharyan vartate. anshika 1 vastushastro vidvadbhiah agneyan vidishi pakshalayaah nirdeshah kritah.

3 agneykonasya patiah agnidevta vartate, at ev pakshala nirmanarthamidan sthanan sarvaettaman vartate. yadi karnvshat agneykone pakshalanirmanan sambhavan n bhavet, tu purvasyan nirmanmidan shakyate. kintu anyakoneshu pakshalanirmanan n kartavyam, yatohi aishanyan nirmanat 'adyavastunamapavyayah, vayavyan nai)tyan ch pakshalanirmanat haniah, chinta, agnidurghatanadinan bhayan bhavti.

4 bhojnnirmankale agnitattvasya prachurmatrayan prayogo bhavti, at ev agnitattvayuttafakone ev pakshalanirmanan prashasyate. etasmad bhinnakone pakshalanirmanat hridyrogah udrogashch bhavitumarhati, yatohi teshu koneshu agnidevasya nivasabhavat bhojnan dushitamapakva×ch bhavishyati, yen svasthyasya haniah bhavitumarhati. pakshalayaah uttamasthane nirmanat kashthanan 'adyapdarthana×ch rakshanan bhavti, ito{pi bhojnan svadishtan svasthyavadharka×chapi bhavti. pakshalayan sarvatha shu(annasyaiv pachnan kartavyan yatohi aharen manushyanan sharirasya nirmanan bhavti, aharasya sharire ev napitu mansi api vishishtan prabhavan jayte. uttafa×cha- fyatha 'adyate{nnan tatha sampadyate manah. yatha piyate vari tatha nigadyate vachah..y

5 agneykone ev pakgrihan vastushastragyaiah abhimatam. agneykonasyadhpitiah agnidevah, yah brahmande tejsah pratyakshasvarupo vartate, 1. shodhchatra, jyotishvibhag, shri.la.b.sha.rasanskrit vidyapith, nai dilli-16

2. sharire jayte nityan va×cha nrinan chaturvidh. bubuksha ch pipasa ch sushupsa ch ratispriha .. bha. prakashah, purvakhand, prakrn-5, shlo.-108

3. .....agneyan syanmahanasam. bri.ma., pri.-30, shlo-150

4. bha. va. p. pa. - pri.-11

5. va.sha.vi., pri.-158 agnau tej-prakash-dahakatvashaktiah prachuryen nihita

6 tasmat agnidevasyadhkiarakshetramev bhojnpachyitumutkrishtasthalam. dishajanyashu(ivshen khadyapdarthamapi shu(yti. shu(bhojnen ch grihasadasyanan sattvashu(iah jayte, yathoktam- ‘aharshu(au sattvashu(iah sattvashu(au dhuravasmritiah.’

7 tasmadagneykonasthapakshalayan nirmitgunyukt bhojyapdarthadinan bhakshanen ev vyakteah vyaktitva-shaurya-bal-bu(ityadinan vikasah sambhavati.

8 vastutah agniah shukragrahashch dvaymidan urja, anand, tejah, vaibhasya ch suchkaah santi. agniah urja, tejah, kshamata, ushma, prakash, shattifah, baladinan karko bhavti, etairev manushyasya jivnmanandamaya×ch bhavitumarhati. shukrashch jaliyatatvasya ;bhojanasya svadasyaddh, sugandhsya, svasthyasya, urjayashch karko bhavti, eteshan sarvavidh gunanan samavesho agneykone bhavti. etasmad karnat agneykone pakshalanirmanmuchitan vartate. tatrapi pakshalayaah antarikavyavastha nimnottafaprakaren kartavya yatha- ƒ pakshalayan chullisthapnmagneykone bhittitah ki×ichadantarale kartavyam. ƒ pakshalayaah dvarat samakshe chullin kadapi n sthapyet, eten nakaratmakorjayaah prabhaven bhojanasya gunavattayan hanirbhavati. ƒ chullisthapnmagneykone evan kartavyam, yen bhojnnirmanakarta purvabhimu'o bhavet, anen pachakasya pachikayaah va atmabalan vadharte, pakklayaah gyana×ch abhivadharte. at ev purvabhimu'o bhutvaiv bhojnan pachyet.

ƒ pakshalayan bhojanasya pachnkale dhumrasyotpattirbhavati, yasya nikasah sucharurupen kartavyam, etadartha×ch purvasyan dakshinasya×ch vatayanasya vyavastha pakshalaprakoshthasya nirmanavsre apriharya. ƒ bhojnnirmanavsre vatayanasya udghatnan avashyan kuryat, yen dhumrasya bahiah nikasah sarltya bhavet, etadarthamadhunike yuge{smin janaah dhumran shighramev bahiah nishkashyitun vatayne vyajnan sthapayanti. ƒ purvabhimu'o bhutva bhojanasya pachnan yadi shakyan n bhavet, tarhi pashchimabhimu'o bhutvapi pachnan shakyate. kintu purvabhimu'n tu sarvaettaman vartate. ƒ purvapashchimyortirittafadishavidishayan bhojanasya pakah sarvatha tyajyah kathitah, etadrishen bhojnen grihasadasyanan svasthyahanirbhavati. tatha charthikabhaven bhojne trautiah, rogasyotpattiah, akasmikdurghatana, agnibhyadika×ch jayte. ƒ pakshalayamupyogi sarvavidhvidyutopkrnani agneykone sthapyet. ƒ pakshalayan bhittishu pitah, akashavarnah athva anyah kashchit tivravarnah prayottafavyah. ƒ

pakshalayan prakashasya vyavastha purvasyan, dakshinasyan, agneykone va kartavya. ƒ pakshalayaah vataynani samsankhyayamev kartavyani. ƒ pakshala snanagaren athva shauchalyen sah n nirmeya, etasyaah dvarashch etyoah samakshe chapi n bhavet, yatohi eten pakshalayaah vatavrnmshu(n bhavti. ƒ pakshalayaah dvaran kasmin api kone n nirmeyam. ƒ pakshalayan suryasya prakashah aptti chet ativottaman bhavishyati. ƒ pakshalayan kechan janaah adyatve devasthanasya nirmanan karayanti, kintu nirmanmidmnuchitmev bhavti. ƒ sopananamadhah api kadapi pakshalanirmanan n karniyam, yatohi anen agnidahasya sambhavna vadharte.

ƒ pakshalayan shu(tayaah pavitratayashch sarvada dhyanan bhavet, adyatve bahavyah janaah padatranenaiv pakshalayan pravishanti, yen pakshalayaah pavitratayan badh jayte, tatha anekvidhhanikarkjivaah antah pravishanti. ƒ pakshalayan sthitajalabhandaren kupadibhiah parivare kleshah vadharte. 6. ). ve., 04/02/19 7. cha. p., 06/26/02 8. na. m. a. pu. va. vi, a. -3, pri.-110 evan prakaren vastusi(antasammatabhavaneshu grihptina adarshapakshalayaah nirmanan kartavyam. yatra yathashakyan vastusi(antanan palnan bhavet. vastutah pakshala yasmin kasmin api grihe fpavrhausaytulyan karyan karoti. at ev etasya mahattvan kiyadadhkimiti sarve sahjrupenavagantun shaknuvanti. yeshan grihe pakshalayan doshaah bhavanti, teshan svasthyan kadapi utttaman bhavitun narhati, athva adyatve mahangreshu ye janaah grihasya pakshalayaah pakvannan tiraskritya bahiah bhojnan kartumadhkin mahattvan yachchanti, teshan svasthyan chiran n tishthati.

at ev dhimtaiah manushyaiah shastrottafaritya ev pakshalayaah nirmanan kartavyam, tatha ch tasyamuprottafavidhnen avashyakavastunan samayojnan karniyam. prachinkale pakshalayan simitavastuni bhavanti sm, kintu adhunike yuge{smin manushyen vividh vastunamupkrnana×chavishkarah kritah, yeshamavasthitiah prachinkale nasit. at evoprottafavidhnia pakshalayan vastunamupkrnana×ch gunadhrmanurupmupyuttafadishayan vidishayan va niveshah kartavyah.

sandarbhagranthasuchi bhavaprakashah ;prathm-bhagahddh shrimadbhavmishrapranit, vyakhyakarah- shri brahmashankar mishra, chaikhamba sanskrit bhavan varansi, sanskaran, sanvat -2069 brihadvastumala dae. brahmanandatripathi, chaikhamba surbharti prakashan, varansi, sanskaran - 2003 bhartiya vastushastra parichy-pathkram sampa. pro. vempati kutumbashastrai, rashtriya- sanskrit-sansthanam, navdehli-58, pratham sanskarana-2007 vastushastravimarsh dae. chandramohan jha, chaikhamba vidyabhavan varansi, pratham sanskaran - 2007 )gvedah pan. ramgovindatrivedi, chaikhambavidyabhavanam, varansi, sanskaran - 1991 chandogyopnishad umeshanandashastrai ;san-ddh kailash ashram, )shikesh, 1983 javahar nagar, dilli-07, pratham sanskarana- 2010 naradamatsyagnipuraneshu vastutattvavivechanam 9. va.sha.vi., pri.-158

Kya aapko lekh pasand aaya? Subscribe


Kya aapko lekh pasand aaya? Subscribe

Ask a Question?

Some problems are too personal to share via a written consultation! No matter what kind of predicament it is that you face, the Talk to an Astrologer service at Future Point aims to get you out of all your misery at once.

SHARE YOUR PROBLEM, GET SOLUTIONS

  • Health

  • Family

  • Marriage

  • Career

  • Finance

  • Business


.